Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Onze groene ambitie is een leefbare wereld voor zowel de huidige als toekomstige generatie.

Materiaal

 • Wij maken verantwoord gebruik van de benodigde grond- en hulpstoffen. Daar waar nodig kiezen wij voor andere maatregelen waarvan de eigenschappen of productiewijzen minder milieubelastend zijn.
  • We kopen plaatmateriaal in verschillende formaten in. Resultaat: maximaal 6% restafval.
  • Circulariteit: We hergebruiken restmaterialen zoveel mogelijk; afvalstukken vloerdelen worden weer gebruikt om wielkastbescherming van te maken en bij kunststof hergebruiken we 100% van het materiaal. De gescheiden ingezamelde kunststoffen worden verwerkt tot granulaat, wat de grondstof vormt voor nieuwe producten. Onze aluminium inrichtingen zijn 100% her te gebruiken.
  • We werken alleen met houtleveranciers met het FSC-keurmerk. Voor iedere boom die gekapt wordt zal er één worden terug geplant.
  • Afval wordt gescheiden ingezameld voor hergebruik zoals papier, plastic, batterijen en inktpatronen.
  • We wijzen onze leveranciers in onze kennissessies op de circulatie economie en hoe wij daarmee omgaan.
  • Jaarlijks beoordeling van onze machines en apparaten: zijn er energiezuinigere alternatieven? Zo ja, dan maken we een stappenplan om tot vervanging of aanpassing over te gaan.
 • Uiteraard voldoet ons gehele wagenpark aan alle geldende milieueisen.

Milieu
Brover houdt de belasting van het milieu zo laag mogelijk met preventieve en beperkende maatregelen, zowel organisatorisch als techniek. Zo werken we alleen met machines die voldoen aan CE-Markering2006/42/EG. Hierdoor is minimale uitstoot van CO2 gegarandeerd. We streven 100% klimaat neutrale dienstverlening na. Wij reduceren CO2 door het voorkomen van luchtvervuiling, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen, hergebruik van materialen en verantwoord afval scheiden en afvoeren.

Mens
We hechten aan een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden en iedereen gelijk behandeld wordt. Dit uit zich in ons aannamebeleid van mensen van diverse nationaliteiten maar ook diverse medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (momenteel 5fte). Hierbij zorgen we voor optimale arbeidsomstandigheden. Onze medewerkers waarderen de arbeidsomstandigheden met een 8.6.

Brover MVO

Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO)

Onze groene ambitie is een leefbare wereld voor zowel de huidige als toekomstige generatie.


Materiaal

 • Wij maken verantwoord gebruik van de benodigde grond- en hulpstoffen. Daar waar nodig kiezen wij voor andere maatregelen waarvan de eigenschappen of productiewijzen minder milieubelastend zijn.
  • We kopen plaatmateriaal in verschillende formaten in. Resultaat: maximaal 6% restafval.
  • Circulariteit: We hergebruiken restmaterialen zoveel mogelijk; afvalstukken vloerdelen worden weer gebruikt om wielkastbescherming van te maken en bij kunststof hergebruiken we 100% van het materiaal. De gescheiden ingezamelde kunststoffen worden verwerkt tot granulaat, wat de grondstof vormt voor nieuwe producten. Onze aluminium inrichtingen zijn 100% her te gebruiken.
  • We werken alleen met houtleveranciers met het FSC-keurmerk. Voor iedere boom die gekapt wordt zal er één worden terug geplant.
  • Afval wordt gescheiden ingezameld voor hergebruik zoals papier, plastic, batterijen en inktpatronen.
  • We wijzen onze leveranciers in onze kennissessies op de circulatie economie en hoe wij daarmee omgaan.
  • Jaarlijks beoordeling van onze machines en apparaten: zijn er energiezuinige alternatieven? Zo ja, dan maken we een stappenplan om tot vervanging of aanpassing over te gaan.
 • Uiteraard voldoet ons gehele wagenpark aan alle geldende milieueisen.

Milieu
Brover houdt de belasting van het milieu zo laag mogelijk met preventieve en beperkende maatregelen, zowel organisatorisch als techniek. Zo werken we alleen met machines die voldoen aan CE-Markering 2006/42/EG. Hierdoor is minimale uitstoot van CO2 gegarandeerd. We streven 100% klimaatneutrale dienstverlening na. Wij reduceren CO2 door het voorkomen van luchtvervuiling, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen, hergebruik van materialen en verantwoord afval scheiden en afvoeren.

Mens
We hechten aan een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden en iedereen gelijk behandeld wordt. Dit uit zich in ons aannamebeleid van mensen van diverse nationaliteiten maar ook diverse medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (momenteel 5fte). Hierbij zorgen we voor optimale arbeidsomstandigheden. Onze medewerkers waarderen de arbeidsomstandigheden met een 8.6.

Klantenservice

Meer weten over onze maatschappelijke rol (MVO)? Neem gerust contact met ons op.

Klantenservice

Meer weten over onze maatschappelijke rol (MVO)? Neem gerust contact met ons op.

Bezoekadres


Bezoekadres