Met activiteiten in vastgoed, infra, bouw & techniek combineert Heijmans in de werkgebieden wonen, werken en verbinden. Als toonaangevende partij in de sector wil het een leidende rol spelen in de verduurzaming van de leefomgeving. Hierbij wordt vastgehouden aan de uitgangspunten van de visie ‘De contouren van morgen’, geconcentreerd rondom energie, materialen en ruimte. Een prachtig voorbeeld hiervan is de verduurzaming van het wagenpark, zowel op het gebied van personenwagens, bedrijfswagen als bedrijfswageninrichtingen.

Steven Harteveld (Teamleider mobiliteit Heijmans): ‘Bij Heijmans werken we aan het structureel terugbrengen van onze eigen footprint, met op de eerste plaats de eigen CO2-uitstoot. De mobiliteit van onze medewerkers heeft vanzelfsprekend een aandeel in de totale CO2 footprint van de organisatie en is daarmee een aandachtsgebied. Daarom zet Heijmans al lang fors in op het verlagen van de uitstoot van het eigen wagenpark, met het uiteindelijke doel; een volledig emissievrij wagenpark.’

Brover Bedrijfswageninrichting - Heijmans - Aluca
Brover Bedrijfswageninrichting - Heijmans - Aluca
Brover Bedrijfswageninrichting - Heijmans - Aluca - Zeliox

Wat is de reden geweest om nieuwe standaardisaties te ontwikkelen binnen het bedrijfswagenpark?
Bij een meerderheid van de bedrijfsonderdelen van Heijmans Infra zijn de standaardisaties vernieuwd. De reden om de standaardisaties te vernieuwen was een combinatie van eenheid creëren en de verduurzaming van het wagenpark. Bij het ontwikkelen van de nieuwe standaard inrichtingen is waar mogelijk rekening gehouden met de keuze van materiaal. Overal waar het mogelijk is, is gekozen voor aluminium in plaats van hout. Aluminium heeft bijvoorbeeld een langere levensduur en heeft een lichter eigengewicht.

Daarnaast gebruiken de specialisten van Heijmans onderweg veel elektrisch gereedschap waardoor stroom onderweg noodzakelijk is. De Powerbox, met loodaccu’s, faciliteerde dit in het verleden. De nieuwe standaardisaties van Heijmans zijn uitgerust met de moderne Zeliox. Een groot voordeel hiervan is het duurzame karakter. De Zeliox is voorzien van lithium accu’s, is 50% lichter en heeft een twee keer zo lange levensduur dan de Powerbox.

Brover Bedrijfswageninrichting - Heijmans - Aluca - Zeliox
Brover Bedrijfswageninrichting - Heijmans - Signalering
Brover Bedrijfswageninrichting - Heijmans - Signalering

Wat heeft Brover toegevoegd bij de ontwikkeling van de nieuwe standaardisaties?
Brover heeft Heijmans bijgestaan tijdens het gehele ontwikkelproces rondom de nieuwe bedrijfswagen(inrichtingen). Dit is gebeurd in de vorm van advies, inmeten, toepasbaarheid en meedenken met alternatieve technische oplossingen. Tijdens het ontwikkelproces is de functionaliteit in combinatie met de verduurzamingen continue leidend geweest, alle doorgevoerde veranderingen moeten immers jaren mee gaan. Een groot voordeel hiervan is dat vele materialen een tweede leasetermijn mee kunnen, waardoor materiaal verspilling geminimaliseerd wordt.

Wat is de rol van de gebruikers geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe standaardisaties?
Belangrijk voor de gebruikers is dat zij daadwerkelijk gehoord worden en de gegeven feedback terug zien in de vernieuwde bedrijfswagen(inrichting). Een selectie van gebruikers uit diverse vakgebieden binnen Heijmans zijn gedurende het voortraject betrokken geweest middels het schouwen van hun huidige bedrijfswagen(inrichting). Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van alle wensen en behoefte, hebben de betrokken medewerkers een mening kunnen geven over de bedrijfswagen(inrichting). Met als resultaat meer eenheid binnen bepaalde vakgebieden met dezelfde multifunctionele inrichting, waar dit voorheen nog wel eens verschilde.

Brover Bedrijfswageninrichting - Heijmans - Aluca
Brover Bedrijfswageninrichting - Heijmans - Imperiaal - Trap
Brover Bedrijfswageninrichting - Heijmans - Signalering
Heijmans - Logo
Logo Brover Bedrijfswageninrichting
Logo Zeliox