Meld een datalek

Voor het melden van een datalek vul je het onderstaand formulier in. Nadat je een melding hebt gedaan, ontvang je een ontvangstbevestiging.

0. Over deze melding
1. Contactgegevens en overige algemene informatie
Over welk onderdeel van de rechterlijke organisatie gaat het?
Wie meldt het datalek?
2. Tijdlijn
3. Gegevens over het datalek
4. Persoonsgegevens die betrokken zijn bij het datalek
Hoeveelheid persoonsgegevens
Geef (eventueel bij benadering) aan hoeveel gegevensrecords ("gegevensregisters") zijn getroffen door de inbreuk
5. De groep mensen van wie persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek
6. Maatregelen die zijn getroffen voordat het datalek plaatsvond
7. Gevolgen van het datalek
8. Vervolgacties naar aanleiding van het datalek
Informeren van de betrokkenen
Licht uw keuze toe
Als het informeren van alle betrokkenen een onevenredige inspanning zou vergen, licht dan toe hoe u door een openbare mededeling of een soortgelijke maatregel de betrokkenen gaat informeren.
Maatregelen om de inbreuk aan te pakken
Internationale aspecten
9. Overig
Bezoekadres


Bezoekadres